2011, മാർ 9

കാലാന്തരംമൂകമീ മാനസസാന്ത്വനമായെത്തും
മഴവില്ലും മറയുന്നുവല്ലോ
ഊഷരമാംഭൂവില്‍ നീര്മഴയിന്നിതാ
ഊര്‍ന്നിറങ്ങാന്‍ മടിപൂണ്ടു നില്‍പ്പൂ

പാലാഴിമാഞ്ഞുപോയി ,നിദ്രയുമില്ലാത്ത
കാളരാവിന്റെയീഭീകരയാമത്തില്‍ -
മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ വെട്ടവുമന്യമായി
തമസ്സിന്റെ കാളസര്‍പ്പങ്ങളിഴയുന്നു .

മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിയ്ക്കുന്നു ധരണിയി -
ലാശ്വാസമയുള്ളതല്ലയൊന്നും
വറ്റുന്നു സൌരഭ്യമാകെയീ വാടിയില്‍
ചരിത്രമാകുന്നുവോ സത്യധര്‍മ്മങ്ങളും ?

മിഥ്യയെന്നട്ടഹസിയ്ക്കുന്നു നിര്‍ഭയം
ചോരതുപ്പുന്ന പകലിന്റെ രൌദ്രത
ദുസ്സഹമാണെന്നലറി വിളിയ്ക്കുന്നു
അമ്മയെ സൃഷ്ടിച്ച ലോകവുംഖിന്നമായ് .

ഇവിടെ ഭവിയ്ക്കുന്ന രാസമാറ്റങ്ങള -
ഭംഗുരമീവിധമായിത്തുടരുന്നു
തമസും വെളിച്ചവും പര്യായമെന്നോതി
ചങ്ങാത്തമാകുന്നിരകളും വേടനും

ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും സര്‍വ്വപ്രപഞ്ചവും
കീഴടകുന്നതോ പുണ്യകര്‍മ്മം ?
കബന്ധങ്ങള്‍ പോലും പകുക്കുന്നതെന്തേ
പരിഷ്കാരി വര്ഗ്ഗമാം ശ്രേഷ്ഠജന്മം..?

സത്രകുംഭകോണ,മെന്ടോസള്‍ഫാനു ,-
മാഡംബരത്തോടെ തീറ്റി കഴുകനും
നാടിന്മേല്‍ കാരിരുള്‍മേഘം നിറയുന്നു
നമുക്കാഘോഷിക്കാനേറെ മരണങ്ങള്‍ ......

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms